Oferujemy

Oferujemy pokazy i organizację imprez w konwencji historycznej i kostiumowej. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do miast, firm, instytucji kultury i szkół. Oprócz podstawowych programów naszych zespołów realizujemy również pokazy i kreujemy wydarzenia w wybranej przez klienta konwencji.

 

Wykonujemy między innymi:

– Pokazy rycerskie i pokazy militarne z różnych epok, aż do współczesności;

– Pokazy dawnych tańców: od średniowiecza, przez renesans, barok, XIX-wieczne tańce salonowe, do 20-lecia międzywojennego;

– Teatr ognia i żonglerkę flagami;

– Pokazy artyleryjskie;

– Pokazy kostiumowe i atrakcje na imprezach firmowych;

– Pokazy historyczne i zabawy na imprezach okolicznościowych: karnawałowych, sylwestrowych i innych.

– Atrakcje weselne w konwencji historycznej

 

Prowadzimy:

– Gry terenowe, zabawy i konkurencje sprawnościowe dla uczestników imprez miejskich i firmowych;

– Warsztaty i naukę dawnych umiejętności: tańca dworskiego, strzelania z łuku,  szermierki;

– Obozowisko rycerskie i żołnierskie;

– Żywe lekcje historii w szkołach i w muzeach;

– Bale kostiumowe w konwencjach od średniowiecza do dwudziestolecia międzywojennego;

– Profesjonalną konferansjerkę i obsługę dźwiękową i muzyczną imprez.

 

Organizujemy:

– Pikniki historyczne dla miast i firm;

– Inscenizacje historyczne i widowiska kostiumowe;

– Turnieje rycerskie;

– Koncerty muzyczne i pokazy taneczne.

 

Naszą pasją są podróże w czasie do różnych epok, odgrywanie różnych ról i konwencji. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania, a granicą naszych możliwości jest tylko nasza i Wasza wyobraźnia. W ciągu kilkunastu lat działalności wcielaliśmy się w różne role, a do jakiego świata Wy chcielibyście wybrać się z nami w podróż?

Do naszego stałego repertuaru należą pokazy w konwencjach:

– rycerstwa okresu Bitwy pod Grunwaldem i kultury dworskiej późnego średniowiecza

– epoki renesansu: tańce dworskie i oddziały zaciężnych piechot

– Rzeczpospolitej szlacheckiej, muszkieterów, Kozaków, Tatarów i Turków

– XVIII-wiecznych piratów morskich

– epoki baroku: barokowy taniec teatralny i salonowy

– powstania kościuszkowskiego, wojen napoleońskich i XIX-wiecznych powstań narodowych

– XIX-wiecznych salonów

– szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego

– współczesnego pola walki – odtwarzamy oddziały nowoczesnych jednostek specjalnych


Chcesz zapytać o dostępność lub warunki pokazu / organizacji imprezy? Napisz lub zadzwoń:

biuro@imprezyhistoryczne.com

+48 600 353 765